Tafelopstellingen

Het doorbreken van patronen

Hardnekkige patronen in ons leven zijn vaak terug te voeren op ons familiesysteem: de onlosmakelijke verbinding met al onze familieleden. Net als de natuur kent dat systeem onzichtbare wetmatigheden waarvan wij ons vaak niet bewust zijn, maar die grote invloed op ons leven uitoefenen.

Een Tafelopstelling laat situaties zien zonder lange verhalen en oordelen en geeft direct inzicht door in gesprek te gaan over hetgeen zichtbaar is geworden. Dit geeft heling, aanvaarding en verlichting van de situatie, waardoor er ruimte ontstaat om op een hele andere manier naar een situatie of probleem aan gekeken kan worden.

Doordat gereflecteerd wordt over hetgeen men ziet, voelt en ervaart, kunnen er weer nieuwe perspectieven ontstaan. Hierdoor worden nieuwe mogelijkheden geopend.
Zo kunnen wij zelf de regie en juiste positie weer terug in eigen handen nemen.