Privacybeleid van Praktijk Ammoniet

Praktijk Ammoniet, gevestigd aan de Jonagold 35 5056DK te Berkel-Enschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk Ammoniet, vertegenwoordigd door Raquel Dieguez Vergunst
Jonagold 35
5056 DK Berkel-Enschot
www.praktijkammoniet.nl
info@praktijkammoniet.nl
K.v.K.74640445

Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk Ammoniet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Ammoniet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• Anamneseformulier en behandelformulier
• Evt. andere formulieren die gebruikt worden bij Praktijk Ammoniet bij bepaalde behandelingen die we samen bespreken en invullen.
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@praktijkammoniet.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Praktijk Ammoniet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van eventuele acties
• Je te kunnen bellen, skypen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Omdat ik als therapeut verplicht ben dossiers te bezitten van de te behandelen personen

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Praktijk ammoniet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Ammoniet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Belangrijk
Een behandeling is géén vervanging voor een artsenbezoek of een geneesmiddel. Het werkt puur ondersteunend in een proces. Een behandeling kan herstel- en genezingsprocessen bevorderen en de gezondheid versterken, maar mag nooit worden gezien als vervanging voor een behandeling van de reguliere zorg.

Alles wat besproken wordt bij en met Praktijk Ammoniet, blijft bij Praktijk Ammoniet!